KTP Hakkında

Kamu Teknoloji Platformu, 2013 yılında kamu kurumlarının hizmetlerini ileriye taşımak için, yenilikleri takip ederek, teknoloji entegrasyonları gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun temel amacı; Türkiye’nin büyüme sürecinde, teknolojinin rolünün daha etkin kılınarak, teknoloji yatırımlarının yönlendirilmesi ve bu alanda politikalar üretilmesidir. Faaliyet konularının temelinde ise; e-devlet çalışmaları kapsamında, veri paylaşımı, e-kimlik kartlarının geliştirilmesi ve akıllı şehirler konusu bulunmaktadır. Akıllı şehirler konusunda pilot projeler ile elde edilen deneyim , kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. Aynı zamanda akıllı şehir konusunda ekosistemin bir araya gelmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda kamu-özel arasında işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.