Bu yazı 1 Temmuz 2016 tarihli İnşaat ve Yatırım Dergisi’nde yayınlanmıştır.