YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NDAN MESAJ

“Şehirlerin Geleceği Türkiye‘nin Geleceği”

Kamu Teknoloji Platformu olarak 2014-2015 yıllarında kamu kurumları ile gerçekleştirmiş olduğumuz çeşitli teknoloji entegrasyon projelerinin ardından 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı ile “Akıllı Şehirler” konusunda çalışmaya başladık.

Dünyadaki akıllı şehir dönüşüm modellerini (Barselona, Amsterdam) inceledik. Türkiye’de bu konuda somut adımlar atarak üniversite, kamu, özel sektör işbirliği ile pilot bir çalışma yapmak üzere bir konsorsiyum oluşturduk. Mart 2016’da Ankara Büyükşehir Belediyesi ile “Örnek Pilot Akıllı Şehir” projesi protokolünü imzaladık. 12 ay içerisinde pilot çalışmayı tamamlamayı ön görüyoruz.

Başlatmış olduğumuz “Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi” kapsamında belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu konularda birlikte çalışmaya hazırız. Bu kapsamda akıllı şehir akademisini kurduk. Belediyelerimizin bu konuda ekiplerinin daha donanımlı gelmesi için AB standartları çerçevesinde eğitimler düzenliyoruz. Enerji, ulaşım, sosyal inovasyon ise bu alandaki ana odak alanlarımız.

Akıllı şehir konusunda rehber niteliği yaşayan önemli ve kapsamlı bir kaynak olmasını amaçladığımız akıl şehir portalını da hayata geçirdik. Belediyelerin bu dönüşüm sürecinde kısa-orta vadede neler yapması gerektiği hususunda enerjiden, ulaşıma, sürdürülebilirlikten, finansmana kadar birçok konuda yol gösterici nitelikte kapsamlı bir çalışmaya imza attık.

Akıllı şehirler konusundaki çalışmalarımızı bu yıl diğer illerimizin de hizmetine sunuyoruz. “Akıllı Şehirler için Ortak Akıl Toplantı” serisi ile Antalya, Gaziantep ve Kayseri illerimizde de bu konuda adımlar atıyor olacağız.

1 Mart 2017 tarihinde ise Ankara’da ikincisini hayata geçireceğimiz “Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı” ile birlikte tüm kurumlarımızın gelişimini kamuoyu ile paylaşmış ve tüm tarafları bir araya getirmiş olacağız.

Siz de dönüşüme ortak olun!