Coşkun Şerefoğlu

Kırsal kalkınma konulu doktora derecesini Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde tamamlayan Coşkun ŞEREFOĞLU, Tarım ve Çevre Ekonomisi ve politikası üzerine yüksek lisans eğitimini İngiltere Kent Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde tamamlamıştır. Ayrıca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya bölümünde tez aşamasında olan bir yüksek lisansı bulunmaktadır. Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru hattı kapsamında yürütülen Erzurum Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi ile mesleki yaşamına başladıktan sonra, 2005-2011 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Uzmanı olarak görev yapmış olup, Avrupa Birliği tarım politikaları, kırsal kalkınma ve iklim değişikliği konularında spesifik çalışmalar yürütmüştür. 2008 yılında Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nde stajyer olarak görev yapmış olup, SAPARD-IPARD programları üzerine yürütülen spesifik çalışmalarda yer almıştır. 2011 yılından günümüze kadar ise Ankara Kalkınma Ajansı’nda çeşitli bölgesel kalkınma çalışmalarına dahil olmuş olup, AB Sivil Toplum Diyalogu kapsamında desteklenen Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesinin koordinatörlüğünü yürütmüştür. Halihazırda İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı olarak görevini yürüten Şerefoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde bölgesel ve yerel kalkınma konularında yayınlanmış önemli sayıda makalesi bulunmaktadır.